AVÍS LEGAL

Estàs en un espai compromès amb els drets dels usuaris i per aquesta raó, tindràs la màxima transparència i rigor sobretot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis o productes estàn disponibles només per les persones jurídiques i les persones majors de 16 anys.

Identificador del responsable de la web

 • Denominació social: Maria Grau Alasà
 • CIF/NIF: 48006378L
 • Correu electrònic: info@trofeusbadia.com
 • Domicili social: Els Pallaresos (43151) – Tarragona
 • L’activitat social és: trofeus i medalles esportives així com regal promocional.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Trofeus Badia. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lascius, o que, d’alguna manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o meus com legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web trofeusbadia.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge, interessos i drets de Maria Grau Alasà o de tercers que puguin malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedeixi, de qualsevol manera, el normal funcionament de la web.

No obstant axò, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, www.trofeusbadia.com no pot garantir la inexistència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posin tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i enllaços d’afiliats.

Els clients no són i no es converteixen, en virtut de la participació d’aquesta web en el Programa d’Afiliats, en clients de diferents plataformes en línia.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Maria Grau Alasà poder ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, amb titularitat corresponent i exclusiva a Maria Grau Alasà, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que l’establert la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.trofeusbadia.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Exclussió de garanties i responsabilitat

Maria Grau Alasà no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin portar a casa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i correcte funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de programari maliciós, programes maliciosos o lascius en els seus continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que es puguin dimanàs de l’ús il·legal i indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Maria Grau Alasà amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola i als tribunals de Tarragona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte a causa d’aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.trofeusabdia.com, ha de dirigir-se a info@trofeusbadia.com

Aquest avís legal ha estat actualitzar per últim cop el 3 de setembre de 2022.